/Nožiarske ocele

Nožiarske ocele

Najčastejšie používané materiály pre čepele nožov

 

1. Nástrojové ocele:

Oceľ D2 – je zápustková oceľ pre kovanie za studena s vyšším obsahom prísad ako A2. Zvlášť obsah chrómu a uhlíka sú obsahovo vysoké, čo umožňuje vznik veľkých karbidov chrómu. Austenitizačná teplota D2 (1010 º C) je o niečo vyššia ako u A2 a je opäť dosahovaná postupne (ako u A2). Oceľ má s ohľadom na veľkosť karbidov vysokú odolnosť proti opotrebovaniu, ale s tým klesá obrobiteľnosť a „brúsiteľnosť“. Korózna odolnosť je s ohľadom na obsah chrómu vyššia ako u nástrojových ocelí (A2), ale nemá koróznu odolnosť martenzitických nerezových ocelí vzhľadom k tomu, že väčšina chrómu je obsiahnutá práve v karbidoch, vzhľadom na vysoký obsah uhlíka dostupného pre väzobné reakcie a nízku austenitizačnú teplotu. Karbidy sú hrubé a môžu dosahovať až 50 mikrometrov na dĺžku. D2 je všeobecne používaná v priemysle na razidlá, zápustky a rôzne typy nožov. Je nutné, aby zvyškový austenit po kalení na izbovú teplotu bol redukovaný podchladením, tzv „zmrazením“. To poskytuje širokú oblasť pre proces žíhania ocele po kalení a pre konečný obsah martenzitu a tým následnej tvrdosti (300 º C – max 64 HRC!). Pri teplote popúšťanie až 510 º C vzrastie na prijateľnú hranicu húževnatosť a tvrdosť klesá na 58 až 60 HRC. Vysoká teplota žíhania transformuje zvyškový austenit na martenzit pri opätovnom ochladení na izbovú teplotu. Obsah austenitu je nezávislý na precipitácii karbidov počas žíhania, ktorý zvyšujú hodnotu MS. Všeobecne sa môže použiť násobného žíhanie k postupnej premene novo transformovaného martenzitu. D2 môže byť austenitizovaná až na teplotu 1120 ° C so zámerom urýchliť a obsahovo zvýšiť prienik legúr do austenitického zrna, ktorý potom znižuje MS. Táto tvrdosť býva označovaná ako sekundárna tvrdosť a je odrazom sekundárnej precipitácie karbidov a transformácie zvyškového austenit na martenzit. Vysoká tvrdosť nie je zvyčajne prínosom.

Oceľ M2 – Súhrnne možno oceľ s označením M2, ktorá je oceľou rýchloreznou charakterizovať ako zliatinovú oceľ s vysokou prekaliteľnosťou a odolnosťou proti opotrebeniu. Je veľmi jemnozrnnej štruktúry a má nízku odolnosť pri sekaní. Korózna odolnosť nie je vysoká, ale je vyššia ako u väčšiny nástrojových ocelí. Oceľ M2 si uchováva tvrdosť i pri vysokých teplotách indukovaných pri rezaní vysokou rýchlosťou. Odolnosť proti strate pevnosti pri vysokých rýchlostiach je odvodená od vlastnosti ocele v dôsledku aplikácie legúr, ktorými sú volfrám, molybdén a vanád pri vzniku sekundárnych karbidov v priebehu žíhania. Vyžaduje sa veľmi vysoká austenitizačná teplota (1232 až 1288 º C) k rozpusteniu zliatinových karbidov. Oceľ je na vzduchu aj v oleji kaliteľný až na 66/67 HRC, (po kovaní za studena) a má veľmi vysokú odolnosť proti opotrebeniu a vysokú krehkosť. Toto tepelné spracovanie sa používa u pílových plátov na železo. Veľkosť zrna podľa ASTM je od 9 do 9,5. Pri porovnaní s AUS-8 má lepšie vlastnosti pri rezaní vrstvených materiálov, plastov a izoláciou a možno ju vybrúsiť do jemného ostria.

Oceľ 3V – je často označovaná celým názvom CPM-3V a je to oceľ s vysokou húževnatosťou. Je vysoko antiabrazívna a na vzduchu kaliteľná nástrojová oceľ, ktorá má veľké použitie v oblasti výroby nástrojov (raznice, strižníky, zápustky a strihacie čepele pre strojné nožnice na kovy a pod.). Jej tepelné spracovanie je patentované.

Oceľ A2 – je na vzduchu kaliteľná zápustková oceľ. Dôležitosť obsahu chrómu a molybdénu spočíva v rozmerovo väčšej stabilite ako u O1. Je vyžadovaná tiež vyššia austenitizačná teplota cca 980 º C. Ohrev je vykonávaný pozvoľne po stupňoch pre minimalizáciu tepelného gradientu a zamedzenie dlhších výdrží na teplote a znemožnenie následného rastu austenitického zrna. Rozpustené legovacie prvky a obsah uhlíka sú príčinou vysokého obsahu zvyškového austenitu pri kalení za izbovej teploty. Výsledok je potom v poklese tvrdosti o 2,5 až 3,0 HRC. S efektom dochladenie možno dosiahnuť tvrdosti 64 až 65 HRC. Priemerná odolnosť je udávaná pre oceľ A2 stupeň 6 (oceľ O1 – 4 st., D2 – 8 st). Má dobrú rázovú húževnatosť. Veľkosť zrna na lome je 8,5.

Oceľ O1 – je oceľ pre zápustkové kovanie „za studena“. Hlavný legovací prvok je tu mangán, ktorý stabilizuje austenitickú fázu v oceli pri nízkej austenitizačnej teplote (790 º C). Teplota A1 je len nepatrne nižšia, ako udáva Abbotov resp. Andrewsov vzťah pre určenie kritickej austenitizačnej teploty. Malý priemerný obsah vanádu a volfrámu ovplyvňuje tvar primárnych karbidov a bráni nežiaducemu rastu zrna ocele. Zároveň (opäť možno vidieť súhlas s veľkosťou zrna) sa zvyšuje odolnosť proti opotrebeniu. Veľkosť zrna na lome je udávaná ako č 9 a po kalení do oleja má oceľ tvrdosť 65 HRC. Vzhľadom k dosť vysokému obsahu uhlíka a rovnomernej segregácii legujúcich prvkov bude rozpad austenitu udržaný pri kalení až do izbovej teploty. Oceľ O1 je obvykle používaná pre výrobu kalibrov, razidiel, zápustiek a nožov (všeobecne).

2. Nástrojové (stredne a vysoko uhlíkové ocele):

A-36 – je stredne uhlíková oceľ, ktorá nedosahuje enormne vysokú tvrdosť, ale po tvárniacich procesoch je vrchná vrstva dislokačne spevnená natoľko, že sa dostáva na úroveň ocele 420J2, resp. 420HC. Je pružná a dostatočne húževnatá. Znesie deformácie v ohybe na obe strany bez náchylnosti k fragmentácii. Použitie je smerované na výrobu zbraní.

W-2 – je nástrojová oceľ, ktorá je dostatočne húževnatá a dobre drží ostrie. Viac sa používa W-1, čo je vlastne W-2 ale je bez vanádu.

1055 – je uhlíková oceľ nástrojová s obsahom 0,55 % uhlíka, 0,6 až 0,9 % mangánu a iných prísad. Tvrdosť ocele je 60 až 64 HRC a závisí na vnútorných štruktúrnych podmienkach z pohľadu disperzie a veľkosti karbidov (a teda konkrétneho obsahu uhlíka). Rast % uhlíka zvyšuje náchylnosť ku krehkosti. Pri nižšom obsahu a dobrom prekovaní je táto oceľ povestná nielen odolnosťou ostria, ale aj dobrou húževnatosťou.

SK-5 – je japonský ekvivalent americkej 1080 s obsahom uhlíka medzi 0,75 a 0,85% a 0,75 až 0,85% mangánu. Dosahuje po zušľachtení tvrdosť až 65 HRC so štruktúrou obsahujúcou martenzit a nerozpustené karbidy. Obsah karbidov zvyšuje oteruvzdornosť a životnosť ostria pri dostatočnej húževnatosti. Je využívaná v ručnej výrobe. Má veľmi dobré výsledky v nožiarskych testoch s ohľadom na excelentné iniciačné ostrie. S ohľadom na tieto vlastnosť je využívaná aj pre výrobu drevárskeho ručného náradia (dláta, vrtáky a pod).

Carbon V – obchodná značka firmy Cold Steel, ktorá nemá konkrétne chemické zloženie. Možno ju zaradiť medzi ocele 1095 a O1, ktorá hrdzavie ako O1. Je pravdepodobné, že sa jedná o oceľ 50100-B alebo 0170-6. Oceľ 50100 je označenie podľa ASM a 0170-6 je označenie podľa AISI. Je to dobrá, menej nákladná chróm-vanádová oceľ. Označenie 50100-B značí modifikáciu vanádom a tak je chróm-vanádová.

1095, 1084, 1070, 1060 – je séria uhlíkových ocelí používaných vo výrobe nožov. Najpoužívanejšie je 1095, ktorá nie je príliš drahá a má dobré rezné vlastnosti. Keď sa ide od 1095 k oceli 1050, klesá obsah uhlíka, súčasne aj stabilita ostrie a zvyšuje sa húževnatosť. Oceľ 1095 je vcelku jednoduchá, má dobrú húževnatosť, drží ostrie ale podlieha korózii. Ocele 1060 a 1050 sa často používajú na výrobu mečov. Štandardom je 1095, ktorú používa napr. firma Ka-Bar s čiernym povlakom. Obsahuje 0,95% C a 0,4% Mn.

4140 – je vysokouhlíková zliatina železa, ktorá je decentne kaliteľný s úžasnou elasticitou, ak je správne zapálením. Jej využitie je hlavne v oblasti dlhých čepelí – kopije, rapír. Možno nájsť aj pod označením 1.4140!

 

3. Uhlíkové a zliatinové ocele:

Oceľ 1095 – je vysokouhlíková oceľ, ktorá je kalená vo vode s maximálnou tvrdosťou do 66 HRC a vykazuje dobrú abrazivzdornosť a lomovú húževnatosť. Malá prekaliteľnosť odkazuje túto oceľ do oblasti výroby nožov z tenkých plechov. Z hľadiska zrnitosti lomu je oceľ podľa ASTM na 9. stupni. Skrehnutiu, ktoré sa objavuje pri popúšťacej teplote okolo 260 ºC (konečná tvrdosť je cca 60 HRC) je všeobecným problémom uhlíkových a zliatinových ocelí s nízkym obsahom legúr. Tejto oblasti popúšťacích teplôt sa nožiari dôsledne vyhýbajú! Vzhľadom k tomu, že popúšťanie neprináša očakávanú húževnatosť pri nižších teplotách a pri vyšších má za následok príliš nízku pevnosť, obracajú sa spracovatelia k oceliam s nižším obsahom uhlíka, ktoré majú lepšiu húževnatosť pri nižších teplotách, alebo skúšajú bainitické kalenie. Väčšina výrobcov (Tramontina, Ontario, TOPS, Mora) odporúča pri použití tohto materiálu maximálnu opatrnosť (s ohľadom na vysokú tvrdosť ostria) pri finálnej brúsne operácii (dochádza k jeho vylamovanie) a pri tenkých polotovaroch hrozí priestorová deformácia.

Oceľ 52100 – je vysokouhlíková oceľ s malým množstvom Mn a Cr, ktoré zvyšujú hĺbku zakalenia a spomaľujú izotermickú transformáciu perlitu v oblasti dolného bainitu, ktorá dovoľuje kalenie do vody resp. do oleja s pomerne vysokou tvrdosťou umožňujúcou spracovanie za studena. Pri austenitizačnej teplote cca 810 °C a obsahu uhlíka až 0.6% C vzniká martenzit latkový, ktorý nie je tak krehký, ako martenzit doskový. Rozpustený chróm dáva zliatine vyššiu koróznu odolnosť než je tomu u ocele 1095. Veľkosť zrna na lome podľa ASTM je 9. stupeň.

Oceľ 50100 – je jedna z najbežnejších nožiarskych ocelí a vyskytuje sa často pod rôznym názvom podľa výrobcu, ktorý ju použil. Firma Cold Steel ju nazýva Carbon V, firma Camillus ju nazýva 0170-6C. Možno nájsť aj ďalšie označenie tejto ocele ako Chróm-vanádiová oceľ a pod. Podobné zloženie má aj nástrojová oceľ W7.

4. Nerezové ocele:

Oceľ H1 – je nerezová oceľ, ktorá aj napriek vysokému obsahu niklu 6-8% dovoľuje precipitačné vytvrdzovanie (starnutie), čo je metóda opačná vo vzťahu k bežnému kaleniu, ktoré je prevažne používané u nožiarskych nerezových ocelí. Hlavná výhoda precipitačného vytvrdzovania je v tom, že umožňuje dodávať materiál do výroby v stave optimálnej obrobiteľnosti a následné tepelné spracovanie nevyžaduje vysokú teplotu kvapalných kúpeľov. Akosť ocele má veľmi blízko ku koróznej imunite. Mnoho výrobcov- nožiarov opisuje korózne správanie materiálu, ale zdá sa, že korózna odolnosť závisí predovšetkým na skúšobných podmienkach koróznej degradácie, na chemickom zložení, na teplote a iných termodynamických podmienkach. Oceľ H1 od Spyderca bola tepelne spracovaná kalením na tvrdosť v úrovni nástrojových ocelí (58 až 65 HRC!?).

Oceľ 420J2 – je nízkouhlíková martenzitická nerezová oceľ pre použitie v oblasti výroby nožov. S obsahom uhlíka 0,6% nutným pre dokonalú martenzitickú premenu je tu dosahovaná tvrdosť 54 až 56 HRC. Táto tvrdosť je pre nožiarske aplikácie pomerne nízka a malá je následne aj odolnosť proti opotrebeniu (vzhľadom k nízkemu obsahu karbidov). Z týchto dôvodov je oceľ používaná hlavne na výrobu replík a zbraní podľa fantázie výrobcu, kde nízka tvrdosť nevadí a znižuje náklady na obrábanie. Je to jeden z mála mäkkých nerezových materiálov používaných nožiarmi. Je často používaná pre výrobu výsteliek u zatváracích nožov.

Oceľ INOX – je oceľ švédskeho pôvodu, ktorá je používaná Swiss Army Knives (Victorinox, Wenger). Zliatina má podobné mechanické vlastnosti ako oceľ 12C27M, ale má mierne vyšší obsah chrómu a molybdénu. Z tohto dôvodu je predpoklad aj zmienených mechanických vlastností, vyššia korózna a abrazívna odolnosť, ale menšie schopnosti zakalenia (prekaliteľnosť). Horné hodnoty tvrdosti u tejto ocele sa pohybujú medzi 59 a 60 HRC. Victorinox však používa menej tvrdú modifikáciu v rámci tepelného spracovania; je to cca 56 HRC. Všeobecne je oceľ INOX označovaná ako oceľ podobná 12C27M, ktorá je upravená z hľadiska vyššej húževnatosti a koróznej odolnosti.

Oceľ 12C27M – je klasická nerezová oceľ pre kuchynské príbory a pomôcky. Možno ju označiť ako oceľ s dostatočným obsahom karbidov v štruktúre podobne ako oceľ 440B preto má podobný pomer uhlíka a chrómu. Tomu zodpovedá aj tvrdosť a korózna odolnosť ako 440B; má jednoznačne menšiu odolnosť proti opotrebeniu, vyššiu trvanlivosť ostria a maximálnu brúsiteľnosť, ktorá je odvodená z obsahu nerozpustených karbidov. Pri kalení do oleja a popúšťaní na 150 º C dosahuje tvrdosť 60HRC, ale väčšinou je to v praxi len 58 HRC. V nožiarskych skúškach je ocel12C27M porovnateľná s oceľou VG-10 a škandinávskou 1095-kou.

Oceľ 8C13CrMoV – je nerezová oceľ s vysokým obsahom uhlíka a relatívne nízkym obsahom legujúcich prvkov – obsahuje vanád a malý podiel molybdénu pre zvýšenie koróznej odolnosti v kombinácii s chrómom. Práve vhodný pomer medzi uhlíkom a chrómom a prítomnosť jemných karbidov vanádu a molybdénu vytvára dobré predpoklady pre výslednú tvrdosť ocele s ohľadom na celkovú koróznu odolnosť. Obsah spomínaných primárnych karbidov sa podieľa na vysokej tvrdosti a tým aj vysokej odolnosti proti opotrebeniu. Osobné skúsenosti pochádza od Spyderca. U nožov Cara, Finch, Meadowlark, Pelican, ktoré sú vyrobené z tejto ocele, sú získané dobré výsledky v porovnaní s oceľou 420J2, ale horšie alebo rovnaké sú v porovnaní s oceľou S30V. Veľmi dobré sú výsledky so zubatým ostrím!

 

Oceľ AUS4-A – je martenzitická nehrdzavejúca oceľ so stredným obsahom uhlíka. Nízka austenitizačná teplota 1050 ° C. Čiara nasýtenia uhlíkom a teda len malá časť obsahu vanádu tak zostáva v primárnych karbidoch pri uvedenej koncentrácii uhlíka s chrómom – 0,4 / 13,8. Následkom je pomerne nízka tvrdosť 56 až 57 HRC po kalení do oleja a následnom žíhaní na 150 º C. Najznámejší nôž z tejto ocele je M16-ka od CRKT, ktorý vyhovuje takmer vo všetkých oblastiach použitia vreckového noža (od táborníckych účelov až po kuchynské upotrebení). Model M16 bol vyrobený z AUS4 i AUS8 (povrchová úprava pieskovanie karborundovým materiálom).

 

Oceľ AUS6-A – je vysokouhlíková martenzitická nerezová oceľ s obsahom približne 0,03 % karbidotvorného vanádu. Austenitizačná teplota je 1100 ºC. Oceľ je bližšia viac oceli 440C než 440B z hľadiska prekaliteľnosti a koróznej odolnosti. Má ale jednoznačne nižšiu odolnosť proti opotrebeniu v dôsledku nerozpustených karbidov.

 

Oceľ AUS8-A – je martenzitická nerezová oceľ, ktorá sa nachádza mierne pod klasickou oceľou 440C a má uhlík-chrómový pomer 0,57 / 13% v austenite, ktorý vzniká pri teplote 1100 º C. Jej tvrdosť je pri kalení do oleja a následnom žíhaní na 150 º C na úrovni 62 až 63 HRC. Praktické skúsenosti s aplikáciou možno nájsť u takých firiem ako Spyderco, Cold Steel, CRKT i nožiarov jednotlivcov – AG Russell. Jedná sa o nože Deerhunter (Russell), Kalypso Jr (Spyderco), veľký a malý Voyager (Cold Steel) u ktorých bola hodnotená odolnosť proti korózii a životnosť v porovnaní s oceľami VG-10 a D2.

 

Oceľ 440A – je vysokouhlíková martenzitická oceľ, kaliteľný na vzduchu. Pri pomere uhlík / chróm 0,48 / 15,1% je austenitizační teplota zliatiny 1100 º C. Maximálna tvrdosť pri klasickom žíhaní (150 º C) po kalení do oleja a podchladenie pre zníženie obsahu zvyškového austenit je 59 HRC.

 

Oceľ 440B – je obdobná nerezová kaliteľný oceľ ako 440A, len pomer uhlík / chróm je tu v austenite (pri teplote 1100 ºC) 0,52 / 14,5%. Maximálna tvrdosť po zušľachtení je 60 HRC. Korózna odolnosť je takmer rovnaká ako u ocele 12C27M, ale má vyššiu odolnosť proti opotrebeniu, nižšiu stabilitu ostria a nižšiu húževnatosť. Nie je veľa nožov vyrobených z 440B. Najvýznamnejším zástupcom je Randall # 5. Böhlerova oceľ N685E je tejto oceli podobná, ale má mierne vyšší obsah uhlíka a legujúcich prvkov. S ohľadom na nižšiu tvrdosť 56 až 57 HRC je táto oceľ horšie hodnotená v porovnaní s oceľou S30V.

 

Oceľ 440C – je vzduchom kaliteľná nerezová oceľ s vysokým obsahom uhlíka, ktorá sa kryje s oceľou 12C27. Má austenitický pomer uhlíka a chrómu 0,56 / 13,5% pri teplote 1100 ºC. Z tohto dôvodu je aj korózna odolnosť a tvrdosť na rovnakej úrovni ako 12C27. S ohľadom na vyšší podiel nerozpustených karbidov má vyššiu odolnosť proti opotrebeniu, ale nižšiu stabilitu ostria ako 12C27. Udržiava si vysokú ostrosť v tlakovom reze.

 

Oceľ N690 – je nerezová oceľ, ktorá je ekvivalentná oceli 440C. Je to vlastne obchodný názov pre 440C a je veľmi rozšírená pri výrobe nožov v Južnej Afrike. Obsahuje 1,5% kobaltu naviac. Je vyrábaná firmou Böhler Uddenholm (Nemecko). Drží ostrie a je výborná v odolnosti proti korozií. Oceľ má dobrú pružnosť a tvrdosť 58 až 59 HRC. Táto kobaltová nerezová oceľ má excelentné rezné a brúsne vlastnosti. Používa ju firma Benchmade a Extrema ratio.

 

Oceľ 440V – je prvá vysoko antiabrazívna nerezová oceľ získaná procesom CPM. Má vysoký obsah vanádu, ktorý jej zaručuje veľkú odolnosť proti opotrebeniu. V oblasti odolnosti proti korózii dosahuje úrovne ocele 440C. Jej pokračovaním je oceľ 420V, ktorá má, ako už bolo uvedené najväčšie odolnosť proti opotrebeniu a stabilitu ostrie zo všetkých antikoróznych ocelí. Výrobca týchto superocelí, ktoré možno nájsť aj pod označením CPM-S30V, CPM-S60V a CPM-S90V je oceliarska firma Crucible Materials Corporation. Označenie CPM je odvodené od názvu metalurgické technológie Crucible Particle Metalurg.

Oceľ 154CM – je modifikovaná 440C. Austenitizačný pomer je tu 0,58 / 10,6 / 3,4 v rámci obsahu uhlík / chróm / molybdén. Po kalení do oleja a následnom zmrazení a žíhaní je dosiahnutá tvrdosť 62 až 63 HRC. Austenitizačná teplota (1100 ºC) nemá dokázaný vplyv na hodnotu obsahu a veľkosti karbidov v zliatine. Molybdén vytvára tvrdšie karbidy ako chróm, zvyšuje odolnosť proti pittingovému poškodeniu a umožňuje sekundárne vytvrdzovania. Nižší obsah chrómu zjemňuje karbidy v porovnaní s 440C.

Oceľ VG-10 – je nerezová oceľ s vysokým obsahom uhlíka, ktorá je podobná oceli 154CM s menším obsahom molybdénu a prídavkom kobaltu a veľmi malým obsahom vanádu. Vanád sa ukazuje ako vhodná prísada pri rafinácii a kobalt sa podieľa na stabilite karbidov. Z pozorovaní vyvstalo poznanie krehkosti u VG-10 s ktorým súvisí vysoká odolnosť proti abrázii a stálosť ostria, ktorá bola hodnotená vyššie než u ATS 34, hneď za oceľou D2 (62 HRC). V agresivite rezu sa VG-10 vyrovnávala aj S30V. Jasne predčila vo väčšine nožiarskych skúšok ocele 420J2, AUS4-A i AUS8-A.

Oceľ BG-42 – je oceľ určená pre guličkové ložiská. Má dobrú odolnosť proti abrázii i za vysokých teplôt. Základom je zloženie podobné oceli 154CM, ktorá je modifikovaná prírastkom vanádu, uhlíka a chrómu. Austenitizačná teplota (1121 °C) je vyššia ako u väčšiny nožiarskych nerezových ocelí. Z pohľadu koróznej odolnosti je BG-42 kladená pred ATS 34 a ATS 55 i VG-10. Obchodný názov pre túto zliatinu od firmy Timken je Lescalloy. Oceľ je v súčasnosti používaná na čepele firmy SOG u nožov pevných i zatváracích.

Oceľ CPMS30V – je skrz práškovú metalurgiu vyrobená nehrdzavejúca oceľ s vysokým obsahom uhlíka a vanádu od firmy Crucible Materials Corporation (CMC) podľa návrhu D. Barbera. Zliatina dovoľuje tepelné spracovanie bez austenitizace nad 1950F a robí ju oveľa vhodnejšiu pre nožiarske účely ako oceľ S60V a S90V. Je vhodnejšie pre jemné brúsenie, ale má nižšiu odolnosť proti opotrebeniu, čo je z hľadiska obsahu jemne (S30V) alebo hrubo (S90V) dispergovaných karbidov zrejmé. Problémom, často diskutovaným na nožiarske fóre je rezanie mäkkých, húževnatých materiálov (kartóny, vláknité materiály, plasty, mäkké drevo a pod), čo je zvláštne, pokiaľ ide o stratu ostrosti ostria u materiálu o toľko tvrdšieho než uvedené rezané materiály. Podľa CMC ide o problém výrobného prehriatia, ktoré spôsobuje nižšiu schopnosť brúsenia, alebo o vplyv následného tepelného spracovania po objemovom tvárnení.

Oceľ S90V – je technológiou práškovej metalurgie získaná nerezová oceľ s vysokým obsahom uhlíka a vanádu, ktorá je často označovaná nevhodne ako 420V. To vytvára mylné spájanie ocele S90V so skupinou označenou číslom 420 u nerezových ocelí. Má extrémne vysokú odolnosť proti opotrebeniu, ktorá jej dáva vysokú odolnosť pri rezaní abrazívnych materiálov. Na druhej strane je ťažko brúsiteľná a má nevýhody spojené s nárokmi tepelné spracovanie (ako to vyžaduje vysoká austenitizační teplota).

Oceľ ZDP-189 – je nerezová oceľ získaná technológiou práškovej metalurgie od firmy Hitachi Metals (Japan). Presné zloženie zliatiny je neznáme. Firma HM uvádza zliatinu ako 3C20CrMoW. Obsah molybdénu a volfrámu nie je presne určený. Obdobou je oceľ CoWRY X, ktorá pochádza od Daido Corporation a ktorá má rovnaký obsah uhlíka a chrómu, ale obsahuje 0,3% vanádu a 1,0% molybdénu. Vanád zastupuje funkciu volfrámu u ocele ZDP-189 z pohľadu vplyvu primárnych karbidov. To sa odráža v možnostiach brúsenia tejto vysoko tvrdej zliatiny (ZDP-189).

Oceľ AUS-10 – má obsah uhlíka 1,1% a je zo série japonských ocelí (AUS-6 – 0,65% C, AUS-8 – 0,75% C). Je porovnateľná so 440A, 440B a AUS-10. Firma Cold Steel používa viac AUS-8, ktorá je z uvedených ocelí najpopulárnejšia a má podobné tepelné spracovanie ako ATS-34, ale je mäkšia. AUS-10 má rovnaký obsah uhlíka ako 440C, ale menej chrómu, takže je viac húževnatá a korózne menej odolná ako 440C. Pridaním vanádu sa u všetkých zvýšila odolnosť proti opotrebovaniu.

Oceľ VG-1 – Oceľ pre nože Tanto od firmy Cold Steel, ktorá bola vybraná na testy medzi ďalšími nerezovými materiálmi (Shiro2, V-SP-2, 10A, 440C, VG10E, a ATS 34). Výrobcom sa osvedčila VG-1 ako najlepšia v pôvodnej dosiahnutej ostrosti, držanie ostria, medze pevnosti, nárazovej odolnosti a v testoch zručnosti. Najdôležitejšia je jej odolnosť resp. stabilita ostria a dosahovaná úroveň v nožiarskych testoch.

 

Autor článku: Ing. Michal Chachula

ďakujeme Mišo!